Læs mere ...

I år er en helt ny julebelysning med dekoration af juletræer på plads.

Af Jacob Søndergaard, lokaljournalist

STØVRING: Sidste år måtte både de handlende og kunderne på hovedstrøgene i Støvring undvære julelys i gaderne. Årsagen var dengang dels de meget høje energipriser, men også at vise rettidig omhu med hensyn til at spare på elforbruget.

 

Fornyelse efter 25 år
Nu er julelysene igen på plads, og tilmed er der i år tale om en næsten total fornyelse af julebelysningen i Støvring midtby. Her er 58 små juletræer monteret i lygtepælene; kun i den nordlige del af Hobrovej er de bedste fra den tidligere generation af julelys fortsat i brug, indtil der er økonomi til at bekoste fornyelse af de sidste dekorationer, fortæller Paw Winther, formand for Støvring Handel & Erhverv. Foreningen er hvert år initiativtager til at dekorere Støvring med julebelysning og dermed et stort bidrag til julestemningen.

Donation er baggrund for den store fornyelse

Det er en betydelig omkostning at dekorere hele Støvring midtby med julelys, og tilmed har den hidtidige belysning, hvoraf den ældste del stammer fra slutningen af 1990’erne, på det seneste »skreget« på fornyelse. Og selv om selve belysnings-enhederne har været omlagt til LED, så slider det på dekorationerne at have siddet oppe hvert år.

Muligheden for at opnå støtte til en gennemgribende fornyelse kom derfor meget belejligt fra Sparekassen Danmark Fonden Himmerland, som har bidraget til den store udskiftning med et beløb på 500.000 kr. – Beløbet dækker hovedparten af omkostningerne til den nye julebelysning, men foreningens medlemmer har også ved et særskilt tillæg til kontingentet, bidraget.

 

Støvring står sammen om den lokale julehandel
Paw Winther understreger vigtigheden af, at både de erhvervsdrivende og befolkningen står sammen om at lægge julehandelen lokalt. Dette ikke mindst er den nye julebelysning med til at markere. 

– Der skal derfor lyde en meget stor tak fra bestyrelsen til alle medlemmer af Støvring Handel & Erhverv samt til de, der bakker op via den særskilte forening, der håndterer julebelysningen, siger Paw Winther. Han retter samtidig en stor tak til Sparekassen Danmark Fonden Himmerland for den flotte donation – men også el-installatør Michael Wulff har været foreningen en meget stor hjælp ved rådgivning om fornyelsen.

Bestyrelsesmedlemmer i Støvring Handel & Erhverv modtager her donationen fra Sparekassen Danmark Fonden Himmerland
– fra venstre, bestyrelsesmedlemmer i Støvring Handel & Erhverv: Kasserer Uffe Guldborg, formand Paw Winther,
bestyrelsesmedlem Mia Bisgaard og Christina Andreasen fra Sparekassen Danmark, Støvring.

 

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00