Sådan siger borgmester og udvalgsformand

 

Arbejdet med at genetablere den oprindelige ådal ved Mastrupsøerne i Støvring er nu afsluttet, og onsdag i sidste uge blev den rekreative oase officielt indviet. 

 

Både børn og voksne havde trodset regnen, da Rebild Kommunes borgmester Jesper Greth (V) sammen med fremmødte børn udsatte fiskeyngel i Mastrup Bæk og erklærede Mastrupområdet for officielt genåbnet.

Det grønne område har det seneste år gennemgået en stor klimatilpasning, hvor Mastrup Bæk har fået genskabt et mere naturligt forløb, som giver bedre levevilkår for fisk og smådyr. Samtidig har man etableret to nye regnvandssøer, så Støvring i fremtiden er bedre rustet til at håndtere voldsomme regnmængder.

Kulturzone og læringszone

Området har fået tilført en kultur- og en læringszone. Kulturzonen giver mulighed for at afholde nogle af byens større arrangementer såsom Sankt Hans. Og i læringszonen har skoler mulighed for at rykke for eksempel undervisningen i naturfag udenfor. Projektet er delvist finansieret gennem EU- og nationale midler.

Borgmesteren takker for tålmodigheden

Det omfattende projekt har ikke været uden mindre bump på vejen. Særligt den usædvanligt store mængde nedbør i sommerhalvåret har givet udfordringer undervejs. Trods vanskelighederne er det dog lykkes at gennemføre omlægningen af området indenfor budget­rammen fra både kommunens og Rebild Forsynings side.

Borgmester Jesper Greth er godt tilfreds med, at hovedparten af arbejdet nu er afsluttet, og byens borgere igen kan bruge det populære rekreative område.

- Det er et kæmpe projekt, vi nu er kommet i mål med, og det skyldes særligt det forbilledlige samarbejde, der har været mellem Rebild Kommune, Rebild Forsyning og Jokumsen, som har været entreprenør på opgaven, understreger Jesper Greth.

- Selvom det endnu er småt med græs, buske, træer og andre planter, kan man godt fornemme, at området bliver en grøn oase, når det hele er vokset til. Her kommer til at være masser af muligheder for både planter, dyr og mennesker.

Borgmesteren sender samtidig en stor tak i retning af de borgere, der har måttet køre omveje og finde vej til andre grønne områder, mens gravearbejdet har stået på.

Unge fra Støvring Gymnasium hjælper med at plante Vandranunkel i bækken.

 

Vigtigt med grønne områder tæt på

Lene Schmidt Aalestrup (Kons.), udvalgsformand i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, glæder sig over, at Støvring får en af sine grønne perler tilbage:

- Vi har ønsket at skabe et smukt naturområde med et naturligt udtryk, der giver borgerne mulighed for og lyst til at bruge området til forskellige fritids- og kulturaktiviteter, samtidig med, at det løser en vigtig klimaopgave. I en by i vækst skal borgerne også kunne nyde centralt beliggende grønne naturområder, der indbyder til sundhed, fællesskaber og udeliv, siger Lene Schmidt Aalestrup.

Planter på vej

Selv om gravearbejdet er afsluttet, står området dog ikke helt færdigt endnu, og jorden er stadig mestendels bar. Der blev dog i forbindelse med indvielsen plantet træer og buske doneret af organisationen Plant et Træ og sat vandplanter i bækken med hjælpfra elever på Støvring Gymnasium.

Rebild Kommune forventer at plante træer og buske i løbet af efteråret, og der skal også bygges en længere bro og opsættes borde og bænke. Området kommer fremover til at have en mere varieret beplantning og et mere utæmmet, naturligt udtryk, end før gravemaskinerne rykkede ind. 

/ JS

 

Borgmester Jesper Greth udsatte fiskeyngel sammen med, og under stor opmærksomhed fra de fremmødte skolebørn.

 

FAKTA

I 2022-2023 har Rebild Kommune og Rebild Vand og Spildevand arbejdet med store ændringer i Mastrupområdet. Projektet omfatter etableringen af et nyt vandløb uden spærringer, to regnvandsbassiner, en sø, stisystem og rekreative områder herunder kultur- og læringszone.

Afsættet har været et krav i statens vandplaner, som fastslår, at Mastrup Bæk skal ledes udenom Mastrup Søerne for at sikre fuld passagemulighed for fisk og andre vandløbsdyr. Den del af projektet, der vedrører Mastrup Bæk, er finansieret gennem EU ved »Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond« og nationale midler.

e-max.it: your social media marketing partner