Søndag formiddag sitrede det igen af stemning og sammenhold omkring skolen i Bælum. Der var endnu engang folkevandring gennem byen, da der var indkaldt til et fælles arrangement for at støtte op om skolen og byen. Borgerne i by- og nærområdet var mødt talstærkt op og havde taget opstilling ved skolen til den planlagte manifestation: »At slå en fysisk ring om skolen«.

 

BÆLUM: – Manifestationens formål var at give udtryk for områdets sammenhold, styrke og vilje til at kæmpe for skolen. Men mindst lige så vigtigt var det at sætte fokus på utilfredsheden over de igangværende budgetforhandlinger for 2024 i Rebild Kommune. Disse forhandlinger stiller landets nuværende billigste skole- og dagtilbud endnu dårligere end nogensinde. Det er på tegnebrættet, at man vil lave flere besparelser på begge områder og ultimativt at lukke flere skoler i de små samfund, siger Kim Laursen fra »Arbejdsgruppen bag bevarelsen af Bælum Skole«.

Derfor var der lige så stor opbakning til dette arrangement, som da der i april måned blev indkaldt til borgermøde i Bælum Hallen med tilstedeværelse af en bred vifte af byrådspolitikere. På vegne af arbejdsgruppen udtaler Kim Laursen videre: 

- Vi vidste godt, at der var en overordentlig stor opbakning fra alle i nærområdet, men det varmer og giver altid en utrolig styrke, at se når folk på denne måde valfarter til, for at stå sammen om skolen.

Dannelsen af ringen blev startet efter en kort velkomst og dialog om den nuværende situation borgerne mellem. Både store og små, stod side om side med hinanden i hænderne, og dannede én stor fysisk menneskelig ring.

Ringen strakte sig til sidst både omkring byens skole og børnehave. På denne måde ytrede borgerne, at de på trods af byrådets tidsudtrækning stadig står sammen og sendte et tydeligt signal. Et signal til byrådet i Rebild Kommune om, at byrådsmedlemmerne skal passere hver eneste person i menneske-ringen for at lukke skolen.

Efter mødet blev der snakket på kryds og tværs mellem borgerne. Ved samme lejlighed blev nye borgere i byen budt varmt velkommen. Arrangementet var ligeledes en rig mulighed for dem at stifte sit nye netværk i byen, slutter Kim Laursen.

/ JS

e-max.it: your social media marketing partner