Lørdag den 9. september markerede ”Lokalhistorisk Arkiv for den tidligere Støvring Kommune” sit 50-års jubilæum ved en sammenkomst i Arkivets lokaler i Øster Hornum.

 

REBILD: Indledningsvis fortalte arkivleder Niels Nørgaard Nielsen om Arkivets historie og virke, hvor han bl.a. omtalte de personer med Poul Christensen, Cræn Andersen og Henry Sørensen i spidsen, der havde forestået oprettelsen af Arkivet i 1973. Endvidere fortalte han om indsamling, registrering og arkivering af Arkivets over 16.500 fotos og mange hyldemeter papirarkivalier og om betydningen af formidling af historien til senere generationer.

Senere på dagen var det museumsinspektør Stig Bergmann Møller fra Nordjyske Museer, der detaljeret og grundigt fortalte om og viste fotos fra udgravningen af Støvring Vandmølle i 2021. 

Støvring Vandmølle eksisterede i hvert fald fra 1250. Først som kornmølle, siden også som stampemølle og endog fra slutningen af 1800-tallet til 1930’erne som hammerværk, hvilket vil sige en mindre metalvirksomhed. I de sidste år var det kun virksomheden som kornmølle, der fortsatte, og da de fleste landmænd selv anskaffede sig elektriske kværne, var der kun få kunder tilbage, så i 1958 lukkede virksomheden endegyldigt, og området fungerede som industriområde i en årrække. I 2021 skulle der anlægges regnvandsbassin på området, hvilket gjorde at Nordjyske Museer udgravede området og afdækkede, hvad der var tilbage af vandmøllen.

I mellem og efter de to indlæg, som der var stor lydhør for, benyttede de fremmødte over 60 mennesker sig af muligheden for at se og høre om, hvad Arkivet indeholder. Bestyrelsesmedlemmerne fortalte og viste frem.

Der var naturligvis kaffe og the på kanden og øl og vand i køleskabet; kage manglede der heller ikke. Der var en god snak på kryds og tværs blandt gæsterne, hvoraf mange har tilknytning til egnens lokalarkiver, men så sandelig også en hel del, der ikke før har været på stedet. Som en ekstra gevinst for Arkivet havde en del medbragt arkivalier til Arkivet og andre gav tilsagn om kommende afleveringer fra foreninger og personlige papirer.

Adskillige havde medbragt gaver til Arkivet, hvilket bestyrelsen her vil benytte lejligheden til at takke mange gange for. 

/HF

e-max.it: your social media marketing partner