Af Karl Andersen, Hobrovej 92 C 2-4, Støvring

REBILD: Der er da noget helt raplende galt i Rebild kommune, når formanden fra de konservative for ældre-, pleje-, og omsorgsudvalget kalder det moderniseringsplan. Med det, som de lægger op til, kalder jeg en afviklingsplan! De vil nedlægge alle vores plejehjem - Øster Hornum, Støvring, Suldrup, Bælum, Skørping, Terndrup, Haverslev og Rørbæk. Det vender jo helt på hovedet, når der bliver flere og flere ældre i vores kommune.

Skal ældre borgere rykkes op fra ders hjemby, hvor deres pårørende har taget bopæl for at være i nærheden af deres ældre? Man skulle ikke tro, at det har noget med demokrati at gøre.

I kommunes ældrecentre er der 245 ansatte - omregnet til fuldtidsansatte i hjemmeplejen og sygeplejen er der 221 ansatte. Driften for ældrecentrene er på ca. 114 milioner, som der er behov for.

Men de mange millioner kunne nemt findes i de store prestigeprojeter, som der er sat gang til ingen verdens nytte. Det er det, jeg kalder afviklingsplan. De vil så til gengæld bygge et nyt friplejehjem syd for Buderupholm til mange millioner.

De konservative bruger altid pengene før de har dem. Bygger et Sundhedhus øst for banen, hvor de ældre borgere ikke kan vakle over. Laver en ny bro over banen, som ses unødvendig parallelt med, at jernbanebroen, som er der i forvejen med elevatorer og gangtunel 100 meter derfra. Igen ét af de tåbelige prestigeprojekter til mange millioner.

Man bruger mange dyre konsulentfirmaer til at regne ud og analysere udgifter til ældrepleje. I Rebild kommune bliver der mellem 5000-6000  borgere over 67 år i de kommende år, som kan få behov for pleje og omsorg. Analysen tager udgangspunkt i forskellige demografiske, sociologiske, økonomiske og sundhedsmæssige forhold for ældre seniorer her i Rebild kommune. Det har man brugt masser af konsulenttimer på.

Alle de penge, der bliver brugt, kunne være brugt på mere fornuftige ting i plejesektoren.

Har forvaltning fået for stor magt i Rebild Kommune?

Ja, selv om nogle projekter er sent ude til offentlig høring bliver der ikke taget notits af dem, og kommunalpolitikerne er sat ud af spillet. Ganske enkelt fordi forvaltning har taget beslutningen på forhånd.

Årsagen til de økonomiske problemer er, at man i den forgangne byrådsperiode satte de radikale skatteprocenten ned. Det er nu,  at det gør ondt i kommunekassen, men der jo altid nogle, som er så kloge, at de har skudt katten og har nu kun skinnet tilbage.

Det kommende budget er belagt med store velfærdsforringelser. Det vil kræve mod og vilje at finde den rigtige løsning, det vækker harme blandt et flertal af borgerne i Rebild kommune.

Det kan spores med nedlukninger af  plejehjem, skoler, biblioteker, foringelser i velfærden til vores ældre borgere i form af neddroslet pleje og omsorg. Bedste vil da gerne have skiftet sin ble, og bedstefar vil gerne have et  bad engang om ugen.

Så, kære politikere, tænk jer nu godt og grundigt om. I bliver også ældre engang og vil få behov for pleje og omsorg.

Hvad angår hjemmeplejen ude hos kommunens borgere, virker det som en banegård til stor forvirring for den enkelte. Hvorfor er der så mange vikarer i hjemmeplejen? Borgerne oplever, at de kommer langvejs fra Sæby, Fredrikshavn, Aalborg, Hadsund og Thisted?

Sørg nu for at give de fastansatte i form af bedre arbejdsforhold og løn. Det vil blive billigere i den sidste ende.

 

e-max.it: your social media marketing partner