I hele landet bliver der fundet rester af pesticider i de aktive drikkevandsboringer. Alene i Rebild Kommune er der i seneste fem år fundet pesticidrester i 18 procent af de undersøgte boringer.

 

Af: Aage Langeland, formand for Danmarks Naturfredningsforening, Rebild afd.

 

Ny opgørelse viser pesticidrester i 18 pct. af drikkevandsboringer i Rebild Kommune

I hele landet bliver der fundet rester af pesticider i de aktive drikkevandsboringer. Alene i Rebild Kommune er der i seneste fem år fundet pesticidrester i 18 procent af de undersøgte boringer.

Danskerne har i generationer nydt godt af rent drikkevand, der hives op fra undergrunden, og som efter simpel iltning og filtrering bliver sendt ud i vandhanerne. Men drikkevandet og vandværkernes forsyningssikkerhed er truet af pesticider, og for nylig advaredde Danske Regioner om, at forureningen af drikkevandet har nået et kritisk punkt.

Og problemet er udbredt i hele landet. Siden 2019 er der fundet rester af pesticider i aktive drikkevandsboringer i 96 af landets 98 kommuner.

Det har man også i Rebild Kommune, hvor der fra 2019 til 2023 er fundet rester af pesticider i 8 af de i alt 45 aktive drikkevandsboringer, der er blevet undersøgt. I 2 af prøverne er grænseværdien for drikke- og grundvand endda overskredet.

Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af et nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.

Mere end hver anden danske boring

Sidste år blev der fundet pesticidrester i 51,8 pct. af de i alt 2062 aktive drikkevandsboringer, der er blevet indberettet analyser fra. I 261 af dem var grænseværdien for drikke- og grundvand ovenikøbet overskredet – det svarer til godt hver ottende boring. 

I DN Rebild finder vi det både bekymrende og nedslående, at der så ofte bliver fundet pesticidrester i drikkevandsboringer i Rebild Kommune. Tallene understreger, at vi er nødt til at handle nu, hvis udviklingen skal vendes, og hvis de fremtidige generationer også skal have glæde af rent drikkevand direkte fra den danske undergrund.

Truer forsyningssikkerheden

Førhen blev boringer taget ud af drift, hvis der blev fundet rester af pesticider. Men i dag er vandværkerne i stigende grad tvunget til enten at anlægge nye boringer, fortynde vandet med vand fra andre boringer eller rense sig ud af problemet for at kunne levere drikkevand, der overholder myndighedernes krav.

Problemet opstår, når der er for få grundvandsmagasiner, der kan bruges til drikkevand. Derfor er det afgørende for vandværkernes forsyningssikkerhed, at fremtidens drikkevand bliver beskyttet mod pesticider og kemikalier.

Forbrugerne kan dog endnu trygt åbne for hanen, da alt drikkevand overholder myndighedernes fastsatte krav.

Beskyttelse af grundvandsområderne

Vi håber at de foruroligende resultater, kan være med til at sætte turbo på drikkevandsbeskyttelsen. For ud over at det snart er slut med at bruge pesticider nær drikkevandsboringerne – de såkaldte BNBO’er – er det afgørende, at også de sårbare indvindingsområder hurtigst muligt bliver beskyttet.

Hvis vi skal sikre rent drikkevand til vores børn og børnebørn, er vi nødt til at få beskyttet større, sammenhængende arealer, hvorunder fremtidens drikkevand bliver dannet. Det kan vi gøre ved at etablere grundvandsparker, hvor man hverken må bruge pesticider eller andre giftstoffer. 

Altså kombiner skovrejsning med grundvandsbeskyttelse.

Rebild Kommune står for at skulle revidere kommuneplanen for den næste periode, hvori man også skal forholde sig til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Hermed har Rebild Kommunes politikere en gylden mulighed for at være med til at løse problemet med pesticider i grundvandet.

 

 

Af: Borgmester Jesper Greth, Rebild Kommune

 

Med udgangspunkt i at det er Regionsrådet, der har beslutningskompetencen på togdriften efter forhandling med Transportministeriet, har Byrådet i Rebild Kommune valgt at tilkende sine synspunkter i forhold til eventuelle ændringer i togdriften. Synspunkterne er ligeledes tilkendegivet overfor Transportministeren.

Rebild Kommune udtrykker forståelse for udvidelsen af regionaltogdriften til Hobro, og udtrykker også forståelse for at driften af IC-tog effektiviseres.

Vi er dog grundlæggende uenige i præmissen om, at den ordinære IC-togdrift skal undgå stop mellem landets større byer, idet den opgave fuldt ud varetages af lyntogsdriften. Derfor har vi fortsat et stærkt ønske om, at der fremadrettet fortsat er et IC-togstop i Rebild Kommune. 

Rebild Kommune er en udpræget pendlerkommune og kommunens borgere og virksomheder orienterer sig både sydpå mod Hobro, Randers og Aarhus samt nordpå mod Aalborg. Det er derfor afgørende for både borgere og virksomheder og Rebild Kommunes fortsatte udvikling, at pendlermulighederne i begge retninger ikke forringes i den fremtidige togdrift.

Vi tilkendegiver derfor et fortsat ønske om minimum ét IC-topstop i Rebild Kommune.

I forhold til forslaget om udvidelsen af regionaltogdriften er vi meget positive og forventer at blive involveret i en tæt dialog herom. 

Læs mere ...

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00