Af Stig Jonstrup Pedersen, 

Ottrup Bakker 14, Skørping

 

Visse politikere i Rebild kommune er i fuld gang med at gøde jorden for at bygge en ny skole i Støvring. Som det fremgår af referatet fra seneste udvalgsmøde i Børne- og Familieudvalget, sendes en række scenarier nu i høring. Scenarier, der er politisk godkendt, og dermed også politisk prioriteret, om end kreeret af kommunens embedsværk.

Dermed synes enhver indsigelse og ethvert forslag, der ikke konkret forholder sig til de forskellige scenarier at blive betragtet som irrelevante, hvilket er en mærkværdig måde at drive politik og kommune på.

En nylig diskussion om at placere det ny skolebyggeri på den tidligere Materielgårds arealer er dog taget ud af ligningen, men facit er tilsyneladende givet. Der skal bygges en ny skole i Støvring, og de to eksisterende helhedsskoler ændres radikalt.

At der er behov for en øget skolekapacitet i Støvring er hævet over enhver tvivl, hvor det mest oplagte synes at være en udbygning af Karensmindeskolen, hvilket dog ikke synes at have visse politikeres interesse.

Fair nok at drømme om et spritnyt skolebyggeri, men tilbage er imidlertid en underlig politisk proces, hvorfor det ville være ønskværdigt, at partierne melder soleklart ud, hvad de arbejder for.

Formanden for Børne- og Familieudvalget – socialdemokraten Thøger Elmelund Kristensen – synes klart for, at der skal bygges ny skole. 

De Konservative har meldt ud, at eksisterende skole(r) skal udvides frem for at bygge nyt.

Venstres borgmesterkandidat – Jesper Greth – konstaterer på Facebook, at det handler om at være dialogsøgende, ordentlig og arbejdsom, men intet om, hvad Venstre ønsker for skolerne i Støvring. 

Hvad De Radikale mener, vides heller ikke, mens SF mener, valget står mellem en helt ny to-spors-skole eller en udvidelse af Karensmindeskolen.

Den Sociale Fælleskister melder ud på FB, at kapaciteten på skolerne i Støvring skal udvides, men at dette ikke må ske på bekostning af foreningslivet. 

Tilbage er, hvorfor man – byrådet - accepterer en høringsfase, der udelukker, at man eksempelvis inddrager mulighederne for en kapacitetsudvidelse i Suldrup og Øster Hornum, at man samler 10. klasserne andetsteds, at man bruger nogle af de mange tomme forretningslokaler i Støvring Midtby eller ser på skoledistrikterne og muligheden for at suspendere det frie skolevalg?

Og tilbage er ønsket om en langt større åbenhed om processen og forvaltningens rolle. Vedholdende rygter vil vide, at forvaltningen ønsker at gøre Karensmindeskolen til indskolingsskole, Bavnebakkeskolen til udskolingsskole med ca. 1000 børn (6 – 10 klasse) og så bygge en ny indskolingsskole med tilhørende hal i Ådalen.

Hvis disse forlydender er udspillet fra forvaltningen vil andre forslag naturligvis blive overset – det er jo mere eller mindre aftalt mellem visse politikere og forvaltningen, hvad resultatet skal være.  

Nogle vil sikkert hævde, at jeg som bosiddende i Skørping ikke skal blande mig i skolestrukturen i Støvring. Hertil er blot at sige, at ændringer på skoleområdet vil påvirke alle kommunens skoler. Og så angår det i høj grad alle borgere i Rebild Kommune, hvordan og på hvilket grundlag væsentlige beslutninger træffes.

Læs mere ...

4 mest læste

Bannerannonce hojre dec.2018

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00