Fuglekoloni i Guldbæk

onsdag, 22. september 2021

Landsbyrådet i Rebild kommune har taget initiativ til Kunst og fællesskab i landsbyerne. Formålet er at styrke fællesskabet gennem sjov og kreativitet, hvor det ikke er resultatet men processen, der er det primære. Det er helt op til de enkelte landsbyer, hvad de ønsker at lave. 

Landsbyrådet har hyret kunstner Mette Lykkegaard Søskov, til at inspirere borgerne i de enkelte landsbyer og på tværs af landsbyerne til i fællesskab at få nogle sjove og fornøjelige timer med at skabe kunst.

Det fælles kunstværk til Guldbæk blev kreeret af børn og voksne og interesserede voksne uden børn over en todages kreativ workshop i SFO-teltet bag Guldbæk Friskole 28.-29. august.

Kunstnergruppen Karlsvognen stod for skabelsen af det fælles kunstværk Fuglekoloni i forbindelse med Kunst og fællesskaber og Rebild Kulturuger. 

Idéen var, at hver barn/voksen laver en fugl i det særlige ler/beton-materiale ’Make make’, der er velegnet til udendørsskulptur. Workshoppen med betonproces blev instruereret af Birgit Christensen fra Karlsvognen. 

Fuglene, hvis form deltagerne selv bestemte, blev skåret ud i flamingo og belagt med Make make-beton af to omgange – derfor blev der tid til to hyggelige frokoster også – processen strakte sig over to dage. En unik mulighed for at deltage i kunst i et fællesskab og få introduktion til arbejde i et vejrbestandigt materiale, man evt. selv vil kunne lave skulpturer i til haven sidenhen. 

Karlsvognen har sidenhen stået  for opsætning af fuglene samt påmaling af næb, øjne og let overfladebehandling efter hærdning sammen med to frivillige. Fuglene blev sat op i træer lange Guldbækvej over nr. 115 på grunden ved Skovbrynet nr 2.  Der vil være mulighed for at fugle kan deles, og kolonien kan bosætte sig andre steder f.eks. nede i byen ved skolen, hvis der kan opsættes et træ senere. 

 Der blev holdt en festlig fernisering på Fuglekolonien lørdag den 11. September med mange fremmødte. Formand for Landsbyrådet Merete Langeland holdt talen og klippede snoren. 

 

Om projektet

Meningen med værket: Som i eventyret Nattergalen modstilles natur/kunstig i installationen. 

Betonfuglene sidder unaturligt men på deres egen måde dekorativt i naturen.

Byggematerialerne er vejrbestandige og kan holde i 100 år eller mere. Meget længere end en fugl naturligt vil leve. Det betyder, at der, som del af værket, laves en langsigtet plan. 

Projekt er også støttet af Kulturrådet Guldbæk borgerforening og Landsbyrådet.

Seniorer har været på udflugt

onsdag, 22. september 2021

Sønderup-Suldrup Seniorer fik - som så mange andre foreninger - muligheden for at søge Kulturstyrelsen om midler til en aktivitet. Det blev en tur til Djursland, og den var således gratis for deltagerne. 

Turen gik fra Suldrup, og efter opsamlingen i Sønderup var bussen fyldt til bristepunktet - i alt 78 var med. 

Første stop var Gudenåen rasteplads, hvor deltagerne fik medbragte rundstykker og kaffe. Derefter kørte bussen videre til Gl. Estrup.Her er der rigtig mange ting at se på, især landbrugsmaskinerne vakte stor interesse hos mændene. Midt i det hele var der tid til frokost i restaurant Den Gamle Stald. Herefter var der lidt mere tid til at se sig rundt. 

Inden afgang fra Gl. Estrup var der tid til en kop kaffe, hvorefter gik turen til Thorsager Rundkirke, omkring Kalø Vig, hvor de gamle slotsruiner ligger, og videre rundt i området.  

Kursen blev sat mod Mariager, hvor aftensmaden blev indtaget.

Efter et par timer var alle godt mætte og måske lidt trætte. Så gik turen hjemad over Hadsund. 

Efter den stemning, der var i bussen, og tilbagemeldinger der var efterfølgende, tør man godt sige, det var en rigtig god og vellykket udflugt. 

Lokalråd styrket ud af coronaen?

onsdag, 22. september 2021

Corona har sat sit præg på mange ting de sidste år. F.eks. har Støvring-Sørup lokalråd først kunnet afholde sin 2020-generalforsamling nu her i sensommeren 2021. Helt konkret blev det den 7. september før man kunne afvikle denne fysisk i Sørup Forsamlingshus. 

- Corona sætter nok stadigvæk sine spor ift. det med at samles til større møder med andre, end dem man lige kender fra sin hverdag. Derfor var mødet nok heller ikke så velbesøgt, som vi havde håbet på, fortæller den nyvalgte formand for lokalrådet Louise Nors. 

- De, der mødte op, havde til gengæld en god snak om de udfordringer, der er for lokalrådet, når det skal forsøge at ”tale” med én stemme for de to byer Sørup og Støvring. To byer der samlet har over 9.000 indbyggere og i sig selv udgør næsten 1/3 af Rebild kommunes samlede indbyggertal. Kommunens øvrige otte lokalråd dækker hver især over et langt mindre antal indbyggere og vil derfor have noget nemmere ved at favne alle lokale forhold og synspunkter, fortæller Louise Nors. 

Snakken tydeliggjorde dog, at der er behov for at gentænke lokalrådets format, tilgang og i bund og grund eksistensgrundlag. Lokalrådet vil derfor indgå i en dialog med bl.a. kommunen om mulighederne fremadrettet, hvilket omfatter at drøfte nedlæggelse af lokalrådet. 

Den afgående bestyrelse havde en række ændringsforslag til lokalrådets vedtægter. De omhandlede bl.a. muligheden for, at der fremover skal kunne afholdes generalforsamling online. Forslagene blev vedtaget af generalforsamlingen. Efterfølgende opstod en drøftelse om behovet for at ”genopfinde” sig selv. Denne drøftelse vil vi følge op på fremadrettet. 

- Vi aftalte på generalforsamlingen, at den nye bestyrelse skal bruge tiden hen imod næste generalforsamling i foråret 2022 på at finde bud på, hvordan vi som lokalråd bliver en mere aktiv spiller og talerør for de to byer overfor kommunens forvaltning og byråd, fortæller den nyvalgte næstformand, Kristian Diego Beck Pedersen, og fortsætter: 

- På generalforsamlingen til foråret, vil vi så sætte disse bud og ideer til debat. I arbejdet med disse ideer, hører vi selvfølgeligt rigtigt gerne forslag fra byernes borgere, foreninger og erhvervsliv til hvordan de tænker, at vi kan blive et aktiv for dem i lokalrådet. Vi er altid interesseret i dialog og debat som gør os klogere. 

På generalforsamlingen konstituerede lokalrådet sig med Louise Nors som formand, Kristian Diego Beck Pedersen som næstformand, Pia Bøgelund Ravnholt som sekretær, Torsten Topbjerg som kasserer og Allan Jensen som ordinært medlem og Ingrid Buus som suppleant. 

 

Fælleselevrådet: samarbejde på tværs

onsdag, 22. september 2021

Fredag den 17. september startede det nye fælleselevråd i Rebild Kommune deres gerning. Dagen bød på drøftelser af roller og opgaver i den nye råd og to aktuelle politiske sager.

I fredags var byrådssalen fyldt med engagerede elevrådsrepræsenter, der sparkede arbejdet i fælleselevrådet i gang. Skoleelever fra elevråd i hele kommunen var samlet til opstartskursus på rådhuset i Støvring. Emil Lind, fra landsforeningen Danske Skoleelever sørgede for indspark gennem dagen, og programmet bød på drøftelser af roller og opgaver i fælleselevrådet, hvorfor fælleselevrådet skal have en stemme i kommunen og om det gode fælleselevrådsmøde. Derudover blev de unge præsenteret for to aktuelle politiske sager i kommunen: talentforløb på skolerne samt skolekapacitetsudfordringer i Støvring, som de gav deres input til.

 

Tager fat på emner eleverne brænder for

Sarah Balle Aaen går i 9. klasse og er formand for elevrådet på Karensmindeskolen i Støvring. Hun er også formand for Rebild Kommunes fælleselevråd – og er netop blevet genvalgt. Hun fortalte, at hun var glad for at være med til en inspirationsdag, hvor elevrødderne lagde planer for, hvordan de fremover kan samarbejde og om hvad. Planerne er, at fælleselevrådet skal mødes ca. seks gange årligt og tage de emner med videre, som eleverne brænder for på de enkelte skoler. På Karensmindeskolen er elevrådet eksempelvis meget optaget af det høringssvar, som fælleselevrådet skal arbejde med senere på dagen – udfordringerne med kapaciteten på folkeskolerne i Støvring.

 

Vi bliver bedre til at samarbejde

Hjalte Hoyer, 8. klasse, Dagmar Jensen, 9. klasse og Mille Nielsen, ligeledes 9. klasse, er alle aktive i elevrådet på Sortebakkeskolen i Nørager. De er alle tre glade for elevrådsarbejdet og kan anbefale det til andre. Hjalte, som er formand, fortalte, at det er fedt at være med til at formidle de emner, der fylder hos klassekammeraterne videre i elevrådet og nu også i fælleselevrådet. Opstartsdagen i fredags gav eleverne mulighed for at lære hinanden bedre at kende, påpeger han, så de kan blive bedre til at samarbejde og bruge hinandens kompetencer.

Mille og Dagmar har begge været aktive i deres lokale elevråd i mange år og er ivrige efter at bruge den indflydelse og det talerør, som de forventer fælleselevrådet bliver.

Indeklima, undervisningsmiljø og kantine

Sarah og Hjalte understregede, at det betød meget, at det var en ung der faciliterede dagen. Det er kun et år siden, at Emil Lind fra Danske Skoleelever selv har gået i folkeskole, og han kunne tydeligt huske hvordan det var. Han fortalte, at det typisk er emner som indeklima, undervisningsmiljø og en bedre kantine de unge tager op i fælleselevrådene. Har elevrødderne brug for hjælp eller kompetencer, kan de bare henvende sig, forsikrer han.

 

FAKTA

Fælleselevrådet er de unges råd i Rebild Kommune. I fælleselevrådet sidder repræsentanter fra kommunens folkeskoler, og det er altså de unges tværgående talerør.

Formålet med fælleselevrådet er at øge de unges medbestemmelse i kommunen, få deres stemmer sat i spil i vedkommende politiske sager samt give unge med lyst og interesse for politisk arbejde mulighed for at styrke og dyrke deres potentiale til det.

 

 

Haj - haj

onsdag, 15. september 2021

Tirsdag den 7. september tog Støvring Seniorer fat på efterårsprogrammet med den årlige løvfaldstur, der i år gik til Kattegatcenteret i Grenå.

Kom og vær med i den levende musik

onsdag, 15. september 2021

Så er vi i gang igen med de forskellige aktiviteter i Himmerlands Folkemusikskole.

Kær ven skød efterårets koncertsæson i gang

onsdag, 15. september 2021

Denne ven var Michael Falch, der med sine to medmusikanter tog hul på en restriktionsfri koncertrække i Stubhuset.

Rytmisk gymnastik i Støvring

onsdag, 15. september 2021

Vild med Rebild får støtte til ”Vilde Unge(r)”

tirsdag, 14. september 2021

Vilde Unge(r) giver forskellige tilbud til skoler og foreninger. 

Suldrup Petanque

tirsdag, 14. september 2021

Danske mestre i dans

tirsdag, 7. september 2021

 Lokal-Debat Se flere artikler

Politikernes hede drømme om en ny skole

onsdag, 22. september 2021

Af Stig Jonstrup Pedersen, 

Ottrup Bakker 14, Skørping

 

Visse politikere i Rebild kommune er i fuld gang med at gøde jorden for at bygge en ny skole i Støvring. Som det fremgår af referatet fra seneste udvalgsmøde i Børne- og Familieudvalget, sendes en række scenarier nu i høring. Scenarier, der er politisk godkendt, og dermed også politisk prioriteret, om end kreeret af kommunens embedsværk.

Dermed synes enhver indsigelse og ethvert forslag, der ikke konkret forholder sig til de forskellige scenarier at blive betragtet som irrelevante, hvilket er en mærkværdig måde at drive politik og kommune på.

En nylig diskussion om at placere det ny skolebyggeri på den tidligere Materielgårds arealer er dog taget ud af ligningen, men facit er tilsyneladende givet. Der skal bygges en ny skole i Støvring, og de to eksisterende helhedsskoler ændres radikalt.

At der er behov for en øget skolekapacitet i Støvring er hævet over enhver tvivl, hvor det mest oplagte synes at være en udbygning af Karensmindeskolen, hvilket dog ikke synes at have visse politikeres interesse.

Fair nok at drømme om et spritnyt skolebyggeri, men tilbage er imidlertid en underlig politisk proces, hvorfor det ville være ønskværdigt, at partierne melder soleklart ud, hvad de arbejder for.

Formanden for Børne- og Familieudvalget – socialdemokraten Thøger Elmelund Kristensen – synes klart for, at der skal bygges ny skole. 

De Konservative har meldt ud, at eksisterende skole(r) skal udvides frem for at bygge nyt.

Venstres borgmesterkandidat – Jesper Greth – konstaterer på Facebook, at det handler om at være dialogsøgende, ordentlig og arbejdsom, men intet om, hvad Venstre ønsker for skolerne i Støvring. 

Hvad De Radikale mener, vides heller ikke, mens SF mener, valget står mellem en helt ny to-spors-skole eller en udvidelse af Karensmindeskolen.

Den Sociale Fælleskister melder ud på FB, at kapaciteten på skolerne i Støvring skal udvides, men at dette ikke må ske på bekostning af foreningslivet. 

Tilbage er, hvorfor man – byrådet - accepterer en høringsfase, der udelukker, at man eksempelvis inddrager mulighederne for en kapacitetsudvidelse i Suldrup og Øster Hornum, at man samler 10. klasserne andetsteds, at man bruger nogle af de mange tomme forretningslokaler i Støvring Midtby eller ser på skoledistrikterne og muligheden for at suspendere det frie skolevalg?

Og tilbage er ønsket om en langt større åbenhed om processen og forvaltningens rolle. Vedholdende rygter vil vide, at forvaltningen ønsker at gøre Karensmindeskolen til indskolingsskole, Bavnebakkeskolen til udskolingsskole med ca. 1000 børn (6 – 10 klasse) og så bygge en ny indskolingsskole med tilhørende hal i Ådalen.

Hvis disse forlydender er udspillet fra forvaltningen vil andre forslag naturligvis blive overset – det er jo mere eller mindre aftalt mellem visse politikere og forvaltningen, hvad resultatet skal være.  

Nogle vil sikkert hævde, at jeg som bosiddende i Skørping ikke skal blande mig i skolestrukturen i Støvring. Hertil er blot at sige, at ændringer på skoleområdet vil påvirke alle kommunens skoler. Og så angår det i høj grad alle borgere i Rebild Kommune, hvordan og på hvilket grundlag væsentlige beslutninger træffes.

Så skete det igen!

onsdag, 15. september 2021

4 mest læste

Facebook Update

Bannerannonce hojre dec.2018

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00