Arrangementer på Himmerlandshave

onsdag, 18. oktober 2017

SULDRUP: Ældrecentret Himmerlandshave har den glæde, at få besøg af Bo Young, der er søn af den velkendte dansktopkunster Jodle Birge.

Melanie Dekker i Stubhuset

onsdag, 18. oktober 2017

STØVRING: Torsdag var der canadisk visit i Stubhuset, hvor Melanie Dekker gæstede Støvring og Stubhuset for 3. gang.

Uddannelses-snak med Hønge, Pilgaard og Ydesen

onsdag, 18. oktober 2017

Mød Karsten Hønge, SF’s politisk ordfører, tømrersvend, journalist, tidligere fagforeningsboss, tidligere byrådsmedlem og tidligere vikar.

Efterårsarrangement i Wøldikes have

onsdag, 18. oktober 2017

Ø. HORNUM: Det er absolut efterår og de fleste æbler er blæst ned fra træernes grene.

Støvring Apotek og Dansk HøreCenter inviterer til Høredag

onsdag, 18. oktober 2017

STØVRING: Omkring 800.0000 danskere anslås at leve med en form for hørenedsættelse, og det er langt fra alle, der opdager det og gør noget ved det.

Coding Pirates Støvring er en realitet

onsdag, 18. oktober 2017

STØVRING: Ildsjæle og interesserede borgere var mødt op 9. oktober i Business Park Nord i Støvring, for at stifte den nye afdeling af Coding Pirates.

100 års fødselsdag

tirsdag, 17. oktober 2017

ØSTER HORNUM: Det er ikke hver dag, man kan sige tillykke med de 100 år.

Efterårsferie i Kinorevuen

tirsdag, 17. oktober 2017

Spændende vildmarks-show

mandag, 16. oktober 2017

STØVRING: Støvring Seniorer havde tirsdag den 10. oktober besøg af Søren Ervig fra Løvel.

Bordtennisturnering på Suldrup Skole

mandag, 16. oktober 2017

Et nyt samarbejde mellem klubberne - for eleverne i 4.-6. - på Bavnebakkeskolen, Karensmindeskolen og Suldrup Skole er nu en realitet.

Nyt tilbud om træning i afslappede rammer

onsdag, 11. oktober 2017

LOOP Fitness åbner nyt træningscenter i Støvring med et koncept, der henvender sig til alle.

DCH Støvring repræsenteret ved DM

tirsdag, 17. oktober 2017

Danmarks Civile hundeførerforening (DCH) afviklede danmarksmesterskaber i Horsens 23.-24. september 2017

Fra hvidt til sort

mandag, 9. oktober 2017

Tre medlemmer fra Rebild Taekwondo Klub har været til graduering i sort bælte. Det er første gang i klubbens historie, at der er medlemmer, som har trænet sig op hele vejen fra hvidt til sort bælte.

IK Frem Badminton på svær opgave i Skødstrup

tirsdag, 3. oktober 2017

SULDRUP: Torsdag den 21. september skulle kredsserie-holdet i IK Frem Badminton til Aarhus - nærmere betegnet Skødstrup - og spille sæsonens anden holdkamp.

Rebild Sportsrideklub sender hold til i DM i ponydressur

tirsdag, 29. august 2017

Med deltagelsen i Danmarksmesterskabet er ponyrytter Maria Larsen Møllers og hendes træner og søster Mettes store drøm er gået i opfyldelse.

 Lokal-Debat Se flere artikler

Vi skal gøre det, der giver mening

onsdag, 18. oktober 2017

REBILD: Hvorfor skal det være så besværligt at få de rette hjælpemidler ud til ældre og handicappede, som er afhængige af andres hjælp?

Hvad optager dig til kommunalvalget?

onsdag, 18. oktober 2017

Den samlede valgdeltagelse ved kommunalvalgene har de sidste mange år ligget på omkring 70 %.

Man er ansat i Rebild Kommune for borgernes skyld. Ikke for kommunekassens.

tirsdag, 17. oktober 2017

Et læserbrev af Lars Bloch, Alternativet, Rebild Kommune om politisk respekt for offentlig ansatte, bringer mig til at gentage følgende udsagn om kommunalt ansatte, som jeg tidligere har fremført.
Nemlig: Man er ansat i Rebild Kommune for borgernes skyld. Ikke for kommunekassens.
Dette udsagn vil efter min mening frigøre alle ansatte i kommunen for i deres daglige og faglige gerning, at skulle tage hensyn til kommunens økonomi.
Kommunens økonomi er nemlig styret af politikerne og kommunens øverste ledelse. Ikke den enkelte medarbejder.
Derfor skal vi som politikere altid respektere, at alle personalesager i Rebild Kommune håndteres af den øverste ledelse. Ikke af politikerne og slet ikke i medierne.
Af Axel René Aubertin, Bækkedalsvej 24, 9520 Skørping, byrådsmedlem for Oplandslisten i Rebild Kommune.

Støvring og Skørping – som to øer uden en ordentlig forbindelse

tirsdag, 17. oktober 2017

Prøv en morgen at stå ved Buderupholmvej mellem Støvring og Skørping, den ene bil efter den anden passerer forbi, en del af trafikken er lastbiler eller anden tung trafik og blandet med denne trafik er der også mange cyklister.
I de kommende år må vi forvente at denne trafik kommer til at stige endnu mere i takt med den udvikling, der sker i begge byer. Samtidig så sker der en øget brug af Rold Skov som fritidsområde, hvor det i øjeblikke er især aktiviteter på mountainbike, der er mange af.
Alt dette skal foregå på en smal snoet vej gennem Rold Skov.
Jeg mener, at det er vigtigt, at der snarest muligt sker en forbedring af vejen mellem Skørping og Støvring. Der kan selvfølgelig overvejes muligheder for at finde mulighed for en hel ny vejforbindelse, men en oplagt mulighed vil være at den nuværende vej forsynes med cykelsti, således at cyklister kan færdes i sikkerhed. Samtidig bør der ses på de steder på strækningen, hvor der er behov for forbedringer – som eksempelvis lidt bedre plads i svingene. Dette vil være med til at en god vejforbindelse mange år frem.
Det vil ikke kun være strækningen mellem Skørping og Støvring, der bør forbedres – også forbindelsen fra Buderupholmvej til Gammel Skørping bør medtages i samme omgang, således at vejadgangen til Gammel Skørping bliver mere optimal.
Forbedringerne af Buderupholmvej skal selvfølgelig ske under størst muligt hensyn til naturen i Rold Skov, og om muligt skal der ske forbedringer for naturen. Dette kan eksempelvis være ved Buderupholmvejs krydsning af Lindenborg Å, hvor der skal ses på muligheden for en faunapassage.
Jeg håber, at byrådet søger for, at der snarest sker forbedring af Buderupholmvej, således at trafiksikkerheden bliver forbedret og der sker bedre fremkommelighed for både cyklister og bilister.
Af Birgitte Wilsted Simonsen, Tranebærvej 48, Støvring.
Kandidat til Kommunevalget 2017 for de Konservative.

En tredje skole eller tilbygning til de eksisterende?

tirsdag, 3. oktober 2017

Byrådet i Rebild kommune skal til at beslutte, hvordan den fremtidige skolestruktur i Støvring by skal se ud.
Derfor er der begyndt at dukke læserbreve op i de lokale medier, om hvordan vi skal håndtere denne fremtidige skolesituation.
Som formand for Børne- og Ungdomsudvalget, som har det politiske ansvar for skolerne i kommunen, vil jeg naturligvis bidrage til denne debat.
Vi er i den lykkelige situation, at elevtallet ifølge de seneste prognoser er stigende i Støvring by - glædeligt, men også en udfordring for os.
Fra forskellig side er der budt ind med holdninger og forslag om ”at vi endelig ikke skal bygge for småt!”  og at vi skal ”bygge en helt tredje skole i byen” evt. en fælles overbygningsskole, i stedet for at udbygge de to yderst velfungerende skoler vi har i forvejen. Og som - meget praktisk -  ligger i hver sin ende af byen, der hvor byudviklingen sker.
Jeg mener ikke tiden er inde til at bygge en tredje skole i Støvring.
Prognoserne er for usikre efter min mening, da det vil kræve et stadigt stigende antal tilflyttere til byen hvert år i mange år fremover - ja, måske de næste 20 år. Ellers kan vi risikere, at stå med ”tre halve skoler” om nogle år.
Ca. 100 unge menneske siger ”pænt farvel” til folkeskolerne i Støvring hvert år. Dette tal skal ikke kun udlignes af nye børn, for det giver mening at bygge en tredje skole (min. to spor) Tilstrømningen af nye elever skal være meget større, måske 150 børn! Hvert år!
Kan vi regne med, at det vil ske - ikke ud fra de tal vi kender.
”Hvad så med at bygge en fælles overbygningsskole for Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen?”
De skolefolk (og forældre) jeg har talt med både lokalt i byen og rundt om i landet, hvor man har afprøvet denne løsning, er langt fra entydigt positive.
Begrundelsen og bekymringen herfra lyder, at de allerede eksisterende skoler mister deres faglige dynamik og progressivitet, og den sociale læring, hvor mindre børn lærer af og spejler sig i de ældre elever går tabt, hvis overbygningsklasserne forsvinder.
Så den løsning er ”no go” for mig.
Min opfordring til mine politiske kolleger i byrådet, og de mange, der håber på at blive valgt til november, skal derfor lyde.
Lad os nu lige få lidt ro på og i første omgang få afsat de 24 mio. som de nødvendige tilbygninger og investeringer der er helt nødvendige,  så Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen kan rumme den stigende elevtilgang,  vi ved, der kommer.
Dog først om nogle år.

Af Klaus Anker Hansen, Den Sociale Fællesliste (L),
formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Rebild Kommune
  

Doktorvænget 6

9530 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00