Stor interesse for Ældre Sagens årsmøde

mandag, 30. november -0001

REBILD: Formand Lisse Trads bød velkommen til 120 deltagere på Rebildhus, hvor 160 havde ønsket at være med.

Et liv med demens

onsdag, 22. marts 2017

REBILD: Er du barn eller ung med en forælder/bedsteforældre med demens?

Positive tanker i Støvring Handel & Erhverv

onsdag, 22. marts 2017

STØVRING: Der er glæde og optimisme i Støvring med nye tilflyttere og gode tider for erhvervslivet.

Kom og syng med i Ellidshøj Sognegård

onsdag, 22. marts 2017

ELLIDSHØJ: Syng af karsken bælg i Ellidshøj Sognegård.

Sang og musik i legestuen

onsdag, 22. marts 2017

Ø. HORNUM: I marts har man haft besøg af musikpædagog Rikke Kamedula fra Rebild Kulturskole.

Fænomenal gymnastikopvisning i Øster Hornum

onsdag, 22. marts 2017

ØSTER HORNUM: Flot gennemført gymnastikopvisning med dygtige gymnaster i Øster Hornum Hallen.

Finansminister Kristian Jensen på besøg

tirsdag, 21. marts 2017

REBILD: Finansminister Kristian Jensen aflagde bl.a. besøg i Ølandsparken i Øster Hornum - et boligområde som næsten er færdigudbygget.

Sogneindsamling i Øster Hornum

tirsdag, 21. marts 2017

Ø. HORNUM: Søndag den 12. marts mødte en god flok op ved konfirmandhuset i Øster Hornum for at bruge et par timer på at hjælpe verdens fattigste.

Ægte spillemænd i Stubhuset

tirsdag, 21. marts 2017

STØVRING: For anden gang kunne Stubhuset byde velkommen til Folkeklubben og til en koncert med den efterhånden meget folkekære trio.

Meny flytter på Bytorvet

onsdag, 15. marts 2017

STØVRING: Meny i Støvring er ved at være klar til at åbne den nye butik - med ny mand ved roret.

Kunsten at overleve en hård barndom

onsdag, 15. marts 2017

STØVRING: Vold, misbrug, omsorgssvigt og sygdom gennem barndom og ungdom smadrede Tina Campbells selvværd og lyst til at leve – men selvterapi og en sjælden styrke gjorde, at hun i dag står stærkere end nogensinde.

Reception hos Hans Christensen i Meny

onsdag, 15. marts 2017

STØVRING: Fredag den 10. marts blev der holdt afskedsreception for Hans Christensen, der igennem 34 år har båret titlen som købmand.

Petanqueafdeling klar til ny sæson

tirsdag, 14. marts 2017

SULDRUP: IK Frem Suldrup petanque afholdt den 7. marts 2017 det obligatoriske opstartsmøde i hallens cafeteria med 42 medlemmer.

Kulde og mørke udfordrede i klubrally come back

tirsdag, 14. marts 2017

Kim Naujokat Jensen fra Motorsport Nordjylland (MNJ) har holdt 12 års pause fra rallysporten.

 Erhverv Se flere artikler

Ny maskinforretning i Støvring

mandag, 6. marts 2017

STØVRING: Den 1. januar i år valgte Ulrich Sommer at flytte maskinforretningen fra Hadsund til Støvring på Gl. Kirkevej.

 Lokal-Debat Se flere artikler

Ny integreret institution i Støvring

onsdag, 22. marts 2017

Børne- og Ungdomsudvalget bad i januar måned om at få nogle bedre og mere retvisende prognoser på børnetallet i Støvring. Det var klogt, for de viser, at børnetallet er voldsomt stigende.

Hurtigt besked om pasning til nybagte forældre

onsdag, 22. marts 2017

Vi skal sikre, at I forældre ved i god tid, hvor jeres barn skal passes, og de seneste måneder har det i Støvring knebet med at overholde at give besked to mdr. før pasningsbehov, som der ellers er vedtaget.
På RebildListens initiativ blev der sat fokus på dette, og det er lykkes nu, at Rebild Kommune kan give jer besked to mdr. før pasningsbehov.
På det seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget, foreslog RebildListen at forbedre de nuværende to mdr., til at forældre får besked mindst tre mdr. før pasningsbehovet.
Et enigt udvalgt besluttede at fremsætte dette ønske i de kommende budgetforhandlinger, med håbet om, at et flertal i byrådet vil prioritere 400.000 kr. dertil.
Vi har stor forståelse for, at forældre har brug for den information for at få hverdagen til at fungere. Selvfølgelig et det også et budskab, vi håber, potentielle tilflyttere vil få øje på, så det kendskab håber vi, at tilfredse forældre fremover kan være med til at sprede.

Af Jeanette Sagan, Søren Konnerup, Peter Bak, RebildListen

Fitnesscentre i Støvring

onsdag, 22. marts 2017

I søndagsavisen Nordjyske den 19. marts 2017 blev der sat fokus på ovenstående emne og problemstillingen til det rimelige i, at Støvring Svømmehal påtænker at kaste sig ind i dette emne med en motions- og fitness-afdeling i den påtænkte udvidelse.
I det omdelte prospektmateriale fremgår det, at man påtænker at udvide den nuværende svømmehal med en forøgelse af motions- og fitnessdelen til i alt 800 m2.
Samtidig kan man læse, at en udvidelse skal hænge sammen med, at der bevilges 5 millioner kroner af kommunekassen for at få det til at hænge sammen.
Jeg undres.
Kan det virkelig passe, at kommunens politikere uden problemer bevilger så stort et beløb, når vi ved, hvor svært det er, at få budgetterne til at hænge sammen.
Personlig mener jeg, at de penge kunne bruges langt bedre på f.eks. børne- og ældreområdet.
Alle kender det fremtidige store behov for tilførsel af midler til netop disse områder fremadrettet.
Jeg postulerer ovenstående ud fra, at der som alle ved i dag allerede er motions- og fitnesscentre i Støvring by, som nemt kan efterkomme behovene.
Der er kommet to nye centre på det seneste og ét mere er på vej.
Kan det være rigtigt, at de kommunale politikere vil kaste sig ind i den ulige konkurrence og stå inde for det, som vil opstå, når 5 millioner kroner kunne være brugt på mere påtrængende områder.
Til slut vil jeg gerne påpege, at jeg intet har imod, at konkrete behov for svømmedelen skal tilgodeses, men det bør på ingen måde indbefatte udvidelse af motions/fitnessdelen.
Gennemføres projektet vil jeg nøje følge med i, at det foregår med ”rent trav”.

Af tømrermester Vagn Kristensen, 9530 Støvring

Hvorfor ændre selskabsform i Øster Hornum Vandværk?

onsdag, 22. marts 2017

Ø. HORNUM: Private vandværker i Danmark har de seneste år ændret selskabsform fra I/S til A.m.b.a.

Vi er så tæt på, men mangler din hjælp!

onsdag, 22. marts 2017

STØVRING: Bestyrelsen for Støvring Svømmehal har de seneste år arbejdet ihærdigt for at kunne realisere udvidelsen af svømmehallens motionscenter.

Hvad sker der med byudviklingen i Rebild Kommune?

tirsdag, 14. marts 2017

REBILD: Blandt få kommuner i Nordjylland vokser Rebild kommune. Vækst kan være udmærket, hvis der er styr på væksten ud fra en planlagt strategi.

Forsigtig optimisme efter møde om Siem Skov

onsdag, 8. marts 2017

Gruppen ”Værn om vand” har siden sommeren 2016 kæmpet mod den udvidelse af råstofgraven i  Siem Skov, som Region Nordjylland har foreslået i sit udkast til Råstofplan 2016.

Store vindmøller i Rebild Kommune?

onsdag, 22. februar 2017

29% af landets vindmøllekapacitet er placeret i Nordjylland. Det er voldsomt i forhold til Nordjyllands størrelse.

Doktorvænget 6

9630 Støvring

mail@folkebladet.info

 

ÅBNINGSTIDER:

Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.00